Prowadzenie książki przychodów
rozchodów

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) jest urządzeniem księgowym służącym do ewidencjonowania – dla celów podatku dochodowego – przychodów i kosztów (wydatków) podatnika.

MENU