Prowadzenie ewidencji
ryczałtowej

Prowadzenie ksiąg handlowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego: (spółka akcyjna i z o.o.) oraz spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna). Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1 pkt 2.

MENU