Prowadzenie książki przychodów
rozchodów

Sulejówek Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

O rozliczeniach Vatu budowlanego pisaliśmy już omawiając podstawowe zasady oraz terminy składania wniosków w tym artykule. Dziś chcielibyśmy wspomnieć o zasadach uzyskiwania zwrotu VAT, które obowiązują w 2015 roku w związku z bieżącymi rozwiązaniami prawnymi.


Co nowego w Vacie budowlanym?


Z dniem 27 września 2013 roku przestała być ważna ustawa z 2005 roku zawierająca zasady zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budową i remontami domów. Jeśli jednak posiadasz faktury za materiały budowlane z wykazu materiałów budowlanych objętych zwrotem VAT, które zostały zakupione przed upływem 2013 roku, wciąż możesz skorzystać z ulg starej ustawy. Jeśli jednak zakupiłeś materiały w latach 2014-2015 obowiązują Cię już nowe zasady, zgodnie z którymi ulgi podatkowe to przywilej przeznaczony dla młodych ludzi, o czym świadczy choćby tytuł rozdziału czwartego ustawy, tj. „Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania”. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi, z ulgi skorzystać mogą osoby poniżej 36 roku życia, które poczyniły wydatki w kierunku budowy domu jednorodzinnego lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne. Jakie są dodatkowe warunki, które należy spełnić?


Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi?


Żeby móc się starać o zwrot podatku Vat za materiały budowlane koniecznym jest spełnienie dodatkowych warunków, a mianowicie:

- są małoletnie,
- pobierają zasiłek pielęgnacyjny i/lub rentę socjalną,
- dzieci do 25 r.ż, które uczęszczają do szkoły/na studia.

Dodatkowo, do dnia złożenia wniosku osoba starająca się o zwrot nie może być właścicielem ani współwłaścicielem innego budynku/lokalu mieszkalnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu VATu budowlanego, a także innego rodzaju rozliczeniach podatkowych (np. dotacji unijnej), Biuro Księgowe EGUK posiada w tym obszarze szeroką ofertę, z której możesz skorzystać. Mieszkasz w Sulejówku? Zadzwoń, pomożemy: (0-22) 728-04-40.

Nasza GALERIA

MENU