Kadry i Płace

Józefów Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

W ramach prowadzenia swojej własnej firmy, stykamy się na co dzien z nowymi wyzwaniami, których część ma wymiar księgowy. Jak rozliczyć firmę z dotacji unijnej?Czy umieszczać ją w księdze przychodów i rozchodów? Dylematy innego rodzaju pojawiają się w kwestii rozliczenia Vatu budowlanego. Te i inne kwestie postaramy się rozwikłać w serii naszych artykułów. A wystartujemy od kwestii związanych z rozliczeniami dotacji oraz rozwikłania podstawowych dylematów z tym związanych.


Czy dotacja jest przychodem?


Jeden z większych problemów, który towarzyszy rozliczaniu firmy z dotacji unijnej jest kwestia umieszczenia dotacji w księdze przychodów i rozchodów. Żeby to ustalić, koniecznym jest, aby rozsądzić, czy otrzymana dotacja jest przychodem, czy też nim nie jest. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód obejmuje również dotacje, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia, które firma uzyskuje na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy przychód jest związany z uzyskaniem, zakupem lub wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od nich to dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo, warto wiedzieć, że dotacja jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, bez względu na to, czy wypłacana jest w ramach płatności (dotacje unijne) czy też dotacji celowej (środki krajowe).


Umieszczanie dotacji w KPiR


Istnieje dwa sposoby potraktowania dotacji unijnej w księdze przychodów i rozchodów. Pierwszy polega na umiejscowieniu jej w określonych kolumnach, np.:


Warto pamiętać, że jeżeli wydatków związane z dotacją nie da się zakwalifikować do żadnej z tych kategorii, można ją umieśćić w kolumnie 16, w której jest miejsce na uwagi. Istnieje również drugi sposób, który można zastosować również w wyżej opisanym przypadku, czyli nieumieszczanie dotacji unijnej w kpir.


Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest księgowym omnibusem, dlatego oferujemy swoją pomoc w rozliczaniu dotacji unijnych, jak również Vatu budowlanego oraz innego rodzaju rozliczeń podatkowych na terenie Józefowa i okolic. Biuro księgowe Edyty Grubek EGUK - skontaktuj się z nami już dziś: (0-22) 728-04-40.

Nasza GALERIA

MENU