Karta Podatkowa

Mława Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Rozliczenia podatkowe to temat, który spędza sen z powiek nie jednemu przedsiębiorcy. Jak się z nimi uporać? Jak rozliczyć dotację unijną? Vat budowlany? Czy lepiej zrobić to samodzielnie czy z pomocą biura księgowego? W Mławie czy w stolicy? Odpowiedź na te pytania poniżej.


Jak rozliczyć dotację unijną? 

Dotacja jest bezzwrotną formą pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, które funkcjonują w Mławie i w każdym innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej. Kwestia rozliczenia dotacji i umieszczenia jej w księgach jest uzależniona od przeznaczenia dotacji. Rozliczenie podatkowe dotacji unijnej wiąże się z jej odpowiednią kwalifikacją, co często sprawia nie lada trudność – nie wiadomo bowiem czy potraktować dotację jako przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym różnicuje bowiem dotacje na zakup środków niematerialnych i materialnych na rzecz przedsiębiorstwa. W celu rozwikłania tego dylematu, firmy często sięgają po fachowa pomoc biur księgowych.


Jak rozliczyć Vat budowlany?

Zwrot Vat za zakupione materiały budowlane dotyczy niektórych materiałów zakupionych przed upływem 2013 roku – odpowiednie faktury wraz z formularzem VZM-1 oraz pozwoleniami na budowę/dokumentem o tytule prawnym do lokalu powinny zostać złożone w stosownym dla siebie Urzędzie Skarbowym. Po 2014 r.. obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi z ulg skorzystać mogą jedynie osoby po 36 r.ż., które spełniają szereg dodatkowych warunków.

Chcesz dowiedzieć się więcej i/lub potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatkowym dotacji unijnej, Vatu budowlanego w Mławie? Skontaktuj się z niezawodnym Biurem Księgowym Edyty Grubek EGUK. Numer naszej infolinii: 509-132-607.

Nasza GALERIA

MENU