Rozliczenia Roczne

Ząbki Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych i Vatu budowlanego

Rozliczenia podatkowe – jakie rodzaje?

Założyłeś firmę w Ząbkach i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania wybrać? Poniżej opis obowiązujących w naszym kraju sposobów rozliczeń z fiskusem:
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – rozliczasz się z wykorzystaniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (przychód poniżej 800 tys. euro rocznie) lub Ksiąg Rachunkowych (przychód powyżej 800 tys. euro rocznie). Skala podatkowa wynosi 18% (jeśli dochód roczny wyniósł nie więcej niż 85 528 zł) lub 32% (dochód przekroczył 85 528 zł).
Podatek liniowy – podatek dla właścicieli firm samodzielnych lub spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych. Stawka podatkowa jest stała i wynosi 19%.
Zryczałtowane formy opodatkowania – karta podatkowa (podatek płacony co miesiąc, stawka stała ustalona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego) oraz ryczałt ewidencjonowany (podatek wyliczany od przychodów, grupa podatników, którzy mogą zeń skorzystać zawężona).


Rozliczenia dotacji unijnej i rozliczenia Vatu budowlanego – w czym problem?

Rozliczenia dotacji unijnych często zniechęcają potencjalnych beneficjentów do skorzystania z nich. Podobnie rzecz się ma ze zwrotem podatku Vat za zakupione materiały budowlane. Wymaga to bowiem często włożenia dużego wysiłku w zaznajomienie się z bieżącymi regulacjami prawnymi oraz zasadami rozliczeń. Jeśli chcesz tego uniknąć, powierz sprawy (księgowe) w fachowe (księgowe) ręce.Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK to zespół doświadczonych księgowych, które dokonają dla Ciebie rozliczeń podatkowych – żadna dotacja unijna czy Vat budowlany nie są dla nich straszne. Biuro funkcjonuje również w Ząbkach. Zadzwoń do nas: 509-132-607.

Nasza GALERIA

MENU